Επιστρέφει ο σύζυγος από την δουλειά το απόγευμα πάει να πλύνει τα χέρια του


Επιστρέφει ο σύζυγος από την δουλειά το απόγευμα πάει να πλύνει τα χέρια του


Διαφ.Πηγή

Διαβάστε επίσης: